Naše služby

Na této stránce naleznete kompletní přehled námi poskytovaných služeb.

Daně a daňové poradenství

V oblasti daní nabízíme kompletní servis týkající se daňových přiznání a daňového poradenství. Samozřejmostí je odklad lhůty pro podání přiznání k daním z příjmů o tři měsíce. Hlavním cílem je celková daňová optimalizace.

Účetnictví

Vedení účetnictví je velmi důležité nejen pro sestavení daňových přiznání k daním z příjmů a DPH, ale také pro správné řízení firmy a strategické rozhodování. Nechte si odborně a efektivně vést Vaše účetnictví.

Daňová evidence

Daňová evidence je určena pro všechny OSVČ, které nepovedou podvojné účetnictví a své výdaje nebudou vykazovat „paušálem“ (procentem z příjmů). Daňová evidence je založena na evidenci příjmů a výdajů, evidenci pohledávek a závazků a evidenci majetku.

Pokud klient nedosahuje velkých výdajů, může použít paušální výdaje. V tom případě se evidují pouze příjmy, pohledávky, závazky a majetek. Paušální použití výdajů je proto méně náročné.

Mzdová agenda

Pro firmy, které mají zaměstnance, zpracováváme také mzdovou agendu. Od uzavření pracovních smluv přes zpracování měsíčních mezd, ročních vyúčtování až do ukončení pracovního poměru.