Naše služby

Na této stránce naleznete kompletní přehled námi poskytovaných služeb.

Daně a daňové poradenství

V oblasti daní nabízíme kompletní servis týkající se daňových přiznání a daňového poradenství. Samozřejmostí je odklad lhůty pro podání přiznání k daním z příjmů o tři měsíce. Hlavním cílem je celková daňová optimalizace.
 • zpracování daně z příjmů právnických osob
 • zpracování daně z příjmů fyzických osob
 • zpracování daně z přidané hodnoty
 • zpracování daně silniční
 • zpracování daně z nemovitosti
 • zpracování daně z nabytí nemovitých věcí
 • zpracování přiznání ke spotřební dani
 • daňové poradenství
 • odklad lhůty pro podání přiznání
 • zastupování při kontrole

Účetnictví

Vedení účetnictví je velmi důležité nejen pro sestavení daňových přiznání k daním z příjmů a DPH, ale také pro správné řízení firmy a strategické rozhodování. Nechte si odborně a efektivně vést Vaše účetnictví.
 • kompletní vedení účetnictví
 • zpracování a kontrola předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
 • zpracování roční účetní závěrky, podkladů k inventarizaci
 • zpracování daňového přiznání k DPH a kontrolního a souhrnného hlášení
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů včetně povinných příloh
 • evidenci majetku
 • účetní a daňové poradenství
 • příprava podkladů ke kontrole
 • zastupování na úřadech
 • zastupování při kontrole

Daňová evidence

Daňová evidence je určena pro všechny OSVČ, které nepovedou podvojné účetnictví a své výdaje nebudou vykazovat „paušálem“ (procentem z příjmů). Daňová evidence je založena na evidenci příjmů a výdajů, evidenci pohledávek a závazků a evidenci majetku.

Pokud klient nedosahuje velkých výdajů, může použít paušální výdaje. V tom případě se evidují pouze příjmy, pohledávky, závazky a majetek. Paušální použití výdajů je proto méně náročné.

 • kompletní vedení daňové evidence
 • zpracování a kontrola předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
 • zpracování účetní závěrky, podkladů k inventarizaci
 • zpracování daňového přiznání k DPH a kontrolního a souhrnného hlášení
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů včetně povinných přehledů ZP a OSSZ
 • evidenci majetku
 • účetní a daňové poradenství
 • příprava podkladů ke kontrole
 • zastupování na úřadech
 • zastupování při kontrole

Mzdová agenda

Pro firmy, které mají zaměstnance, zpracováváme také mzdovou agendu. Od uzavření pracovních smluv přes zpracování měsíčních mezd, ročních vyúčtování až do ukončení pracovního poměru.
 • kompletní zpracování mezd
 • přihlášení / odhlášení zaměstnanců na ZP a OSSZ
 • měsíční přehledy pro ZP a OSSZ
 • příprava příkazů k úhradě (mzdy, daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, zákonné pojištění)
 • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců
 • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a daně vybírané srážkou
 • evidenční listy ELDP
 • mzdové listy
 • příprava podkladů pro kontroly
 • zastupování při kontrole